top of page

Homologeren tot camper: aan welke regels moet je busje voldoen?

Je hebt beslist: na je ombouw zal je je busje homologeren tot camper. Maar voor je begint met ombouwen is het goed om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen. Enkel wanneer je busje aan deze regels voldoet zal je de homologatie succesvol kunnen afronden.


Toestemming


In ons vorige artikel kon je het al lezen: vóór je, als particulier, wijzigingen mag doen aan je bus moet je een akkoord krijgen van de basisfabrikant. Laat je de wijzigingen (zoals het steken van ramen, ventilatie of een dakraam) door ons uitvoeren, dan brengen wij natuurlijk alles in orde.


Wat is een camper?


De definitie van een camper werd door het Europees Parlement vastgelegd, je kan de volledige wettekst hier nalezen. Samengevat komt het op het volgende neer:


Een camper is een voertuig van categorie M met een bewoonbaar compartiment dat

ten minste de volgende uitrusting bevat:

  • zitplaatsen en een tafel (de tafel mag inklapbaar zijn)

  • een bed (kan ook verkregen worden door de zitplaatsen om te bouwen)

  • een keukengedeelte (dat binnen bruikbaar moet zijn)

  • opslagruimte (moet kunnen worden afgesloten zodat deze niet open gaat bij het verplaatsen van het voertuig)

De volledige uitrusting moet stevig aan de woonruimte zijn bevestigd.


Regels voor afmetingen en massa


Welke maximumafmetingen mag je camper hebben?

Voor een camper gelden er maximumafmetingen:

  • Maximale lengte: 12000 mm

  • Maximale breedte: 2550 mm

  • Maximale hoogte: 4000 mm

Maximummassa en massaverdeling bij je camper

De berekeningen van de massa(verdeling) bij je busje zijn behoorlijk complex. We geven je hier de belangrijkste zaken even mee.


Bij het wegen van je bus (zonder bestuurder en passagiers), en dus het bepalen van de massa, moeten de brandstof-, gas- en watertank elk gevuld zijn tot minstens 90%.


De massa van je camper mag bij de weging natuurlijk niet aan zijn maximale toegestane massa van 3,5 ton zitten, want je moet ook nog passagiers en bagage kunnen meenemen. Afhankelijk van de datum van de eerste indiensttreding van je busje zijn er verschillende regels van toepassing over dit nuttig laadvermogen.

  • Werd je busje voor het eerst ingeschreven voor 1 januari 1986 dan moet je 75 kg laadvermogen per persoon (ook voor de chauffeur) voorzien.

  • Werd je camper voor het eerst ingeschreven tussen januari 1986 en juli 1997 dan moet je 100 kg nuttig laadvermogen voorzien per persoon (ook voor de chauffeur).

  • Werd je busje voor het eerst ingeschreven na juli 2014 dan kan je het laadvermogen dat je moet voorzien met de volgende formule berekenen:

(10 kg × N) + (10 kg × L),

"L" is de totale lengte van je camper in meters, "N" is het aantal passagiers (inclusief de bestuurder)


Regels over de inrichting


Ook voor de inrichting van je camper werden richtlijnen opgesteld door het Europese Parlement.