top of page

Homologeren tot camper: aan welke regels moet je busje voldoen?

Je hebt beslist: na je ombouw zal je je busje homologeren tot camper. Maar voor je begint met ombouwen is het goed om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen. Enkel wanneer je busje aan deze regels voldoet zal je de homologatie succesvol kunnen afronden.


Toestemming


In ons vorige artikel kon je het al lezen: vóór je, als particulier, wijzigingen mag doen aan je bus moet je een akkoord krijgen van de basisfabrikant. Laat je de wijzigingen (zoals het steken van ramen, ventilatie of een dakraam) door ons uitvoeren, dan brengen wij natuurlijk alles in orde.


Wat is een camper?


De definitie van een camper werd door het Europees Parlement vastgelegd, je kan de volledige wettekst hier nalezen. Samengevat komt het op het volgende neer:


Een camper is een voertuig van categorie M met een bewoonbaar compartiment dat

ten minste de volgende uitrusting bevat:

 • zitplaatsen en een tafel (de tafel mag inklapbaar zijn)

 • een bed (kan ook verkregen worden door de zitplaatsen om te bouwen)

 • een keukengedeelte (dat binnen bruikbaar moet zijn)

 • opslagruimte (moet kunnen worden afgesloten zodat deze niet open gaat bij het verplaatsen van het voertuig)

De volledige uitrusting moet stevig aan de woonruimte zijn bevestigd.


Regels voor afmetingen en massa


Welke maximumafmetingen mag je camper hebben?

Voor een camper gelden er maximumafmetingen:

 • Maximale lengte: 12000 mm

 • Maximale breedte: 2550 mm

 • Maximale hoogte: 4000 mm

Maximummassa en massaverdeling bij je camper

De berekeningen van de massa(verdeling) bij je busje zijn behoorlijk complex. We geven je hier de belangrijkste zaken even mee.


Bij het wegen van je bus (zonder bestuurder en passagiers), en dus het bepalen van de massa, moeten de brandstof-, gas- en watertank elk gevuld zijn tot minstens 90%.


De massa van je camper mag bij de weging natuurlijk niet aan zijn maximale toegestane massa van 3,5 ton zitten, want je moet ook nog passagiers en bagage kunnen meenemen. Afhankelijk van de datum van de eerste indiensttreding van je busje zijn er verschillende regels van toepassing over dit nuttig laadvermogen.

 • Werd je busje voor het eerst ingeschreven voor 1 januari 1986 dan moet je 75 kg laadvermogen per persoon (ook voor de chauffeur) voorzien.

 • Werd je camper voor het eerst ingeschreven tussen januari 1986 en juli 1997 dan moet je 100 kg nuttig laadvermogen voorzien per persoon (ook voor de chauffeur).

 • Werd je busje voor het eerst ingeschreven na juli 2014 dan kan je het laadvermogen dat je moet voorzien met de volgende formule berekenen:

(10 kg × N) + (10 kg × L),

"L" is de totale lengte van je camper in meters, "N" is het aantal passagiers (inclusief de bestuurder)


Regels over de inrichting


Ook voor de inrichting van je camper werden richtlijnen opgesteld door het Europese Parlement. Hier kan je de volledige tekst nalezen.


Zitplaatsen

Wanneer er zich zitplaatsen in het achterste gedeelte bevinden die gebruikt worden wanneer het voertuig in beweging is, dan moet de 'leefruimte' in verbinding staan met de bestuurdersruimte met een opening van minimaal 25 cm x 30 cm.


Toegang en nooduitgang

Wanneer de normale toegangsdeur tot de 'leefruimte' geblokkeerd is, moet er een alternatieve vluchtroute beschikbaar zijn. Er moet dus een nooduitgang beschikbaar zijn in een andere wand dan de bedrijfsdeur, met een opening van ten minste 400 x 600 mm. Wanneer de nooduitgang enkel gebruikt kan worden door glas te breken moet er ook een noodhamer voorzien worden in de onmiddellijke nabijheid van de nooduitgang.


Sanitair

Voor sanitair zijn er geen speciale eisen, maar afvalwater moet in een tank worden opgevangen. En afvalwater mag natuurlijk niet rechtstreeks op de openbare weg worden geloosd.


Keuken

De keuken moet toegankelijk zijn van binnenuit het voertuig en moet stevig bevestigd zijn. In een keuken moet er ten minste een gootsteen en een fornuis aanwezig zijn.


Extra autostoelen

Voor het bijplaatsen van extra zitplaatsen (en dus ook gordelverankeringen) die gebruikt worden terwijl het voertuig in beweging is, gelden heel specifieke voorschriften. Dit moet je sowieso door een erkend ombouwer met COP certificatie laten uitvoeren.


Aanpassingen aan de carrosserie

Voor alle aanpassingen aan de carrosserie moet je toestemming hebben van de fabrikant en de basisinstructies van deze fabrikant opvolgen. Het is niet toegestaan in de zij- of bovenpaneelversterkingen te snijden.


Extra ramen

De beglazing die geplaatst wordt moet voldoen aan de eisen van reglement 43 (VN/ECE) en voorzien zijn van 43R markering. Dit laat je best door een erkend ombouwer met COP certificatie uitvoeren.


Elektrische installatie

Alle elektrische componenten (zonnepanelen, omvormers, koelkasten, ...) in je busje moeten voorzien zijn van een CE-markering. Componenten die ook zullen werken wanneer het voertuig aan het rijden is op de openbare weg moeten ook voldoen aan reglement 10 (VN/ECE).


Installatie van een verwarming

Wanneer je verwarmingstoestel wordt gebruikt tijdens het rijden op de openbare weg, moet het voldoen aan reglement nr. 122 (VN/ECE).

De installatie van een verwarmingstoestel op hout is enkel toegestaan indien het uitsluitend wordt gebruikt wanneer je stilstaat. In dat geval mogen er geen brandbare materialen of voorwerpen in de buurt van de warmtebron aanwezig zijn.


Installatie van een gaselement (kachel, fornuis, enz.)

Voor de opslag van gascilinders in je camper gelden strenge regels. De belangrijkste aandachtspunten:

 • Een compartiment waarin een gascilinder geplaatst wordt moet voorzien zijn van ventilatie.

 • Het ventilatiekanaal moet altijd onderaan het compartiment zitten.

 • Het compartiment moet ook hermetisch afgesloten kunnen worden.

Plaats je de volledige installatie zelf, dan doe je er goed aan deze te laten controleren en keuren voor je ze in gebruik neemt.


Hoe verloopt de homologatie naar camper?


De wijzigingen zelf uitvoeren als particulier

Voer je de wijzigingen zelf uit of via een bedrijf dat geen COP certificering heeft dan leg je best je project voor aan de technische dienst voor je met je ombouw begint. Zij zullen je advies kunnen geven over de haalbaarheid van je wijzigingen.


Als particulier moet je eerst toestemming krijgen van de fabrikant voor je wijzigingen aan de carrosserie mag doen, heb je die dan kan je de wijzigingen uitvoeren. Je doet er trouwens goed aan om tijdens je ombouw voldoende foto's te nemen (voor isolatie, na isolatie, na installatie van je wanden, ...) en die ook door te geven aan de technische dienst bij het samenstellen van je dossier.


Zodra je ombouw volledig klaar is maak je een afspraak met de technische dienst voor de homologatieprocedure. Zij zullen busje meten, wegen en controleren op naleving van de voorschriften. Er wordt ook een controle uitgevoerd van de testrapporten (bv: plaatsing van de veiligheidsgordels) en ze zullen ook foto's nemen van je bus en de inrichting.


De technische dienst zal je dossier indienen bij de dienst homologatie van het departement mobiliteit & openbare werken en na minimaal een maand zal dit (hopelijk) worden goedgekeurd. Je ontvangt dan een 'individueel goedkeuringscertificaat'. Met dit certificaat moet je met je bus naar de 2e fase keuring en daar ontvang je een aanvraag tot inschrijving. Op dat moment is je bus eindelijk een 'camper' en kan je hem via je verzekeringsagent of bij de DIV opnieuw inschrijven.


Het kostenplaatje van dit hele proces? Reken op ongeveer 1500 euro.


Homologatie bij Routegoesting

Hier kunnen we heel kort over zijn: laat je de technische aspecten (ramen, dakraam, ventilator) van je ombouw door ons uitvoeren dan zorgen wij voor het administratieve gedeelte van jouw goedkeuringsdossier. Ook bij een volledige ombouw regelen wij natuurlijk alles voor jou! Het kostenplaatje is ook iets goedkoper: in totaal mag je rekenen op een kostprijs van ongeveer 1200 euro voor je homologatie.


Onze favoriete roadtrip tunes
Volg ons op Instagram
Nieuwste artikels
Nieuwsbrief

Wil je niets missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuwe artikels, reisroutes en andere nieuwtjes.

Bedankt!

bottom of page